Varför ska man göra ett DNA test?

  gFit.se har inlett ett samarbete med MyDnaTests.com som säljer preventiva hälsokontroller och vi bad den medicinskt studerande Markus Mattiasson förklara varför han propagerar för att mer människor skall göra ett preventivt DNA test. Här är Markus svar: ”Kroppens funktioner har under människans tidiga utveckling och evolutionens gång anpassats för vår överlevnad. Problemet är att den moderna världen…