Stretching

Stretching

Stretching har länge varit ett omdebatterat ämne där forskare haft delade meningar kring effekten. På senare år kan vi dock se undersökningar som påvisar både ökad styrka och minskad smärta vid regelbunden stretching. Om det utförs på rätt sätt hjälper det oss att undvika skador samt få bättre hållning. Stretching får inte göra ont och…

Fysisk aktivitet och hjärnans funktion

Fysisk aktivitet påverkar hjärnans funktion

Vi vet att motion är bra för vår fysiska hälsa, men det är inte lika många som vet att det även är bra för hjärnan. Bland annat frigörs så kallade signalsubstanser som exempelvis dopamin och serotonin. Dessa motverkar depression, stress och smärta. Hjärnan stimuleras av fysisk aktivitet Minne, inlärning och koncentrationsförmåga kan förbättras genom nybildning…

Insulinkänslighet

Vad är insulinkänslighet?

Insulinkänslighet är ett centralt begrepp när det gäller det glykemiska indexet och kolhydraternas näringsfysiologi. Har man en god insulinkänslighet betyder det att insulinet fungerar som det skall i kroppen och att blodsockret sjunker i samma takt som insulinet utsöndras från bukspottkörteln till blodet. När vi har ätit höjs blodsockret och insulin utsöndras. Detta känner insulinreceptorerna…